In het afgelopen najaar (voor de winterlockdown) heeft de VKB drie expertmeetings belegd over belangwekkende thema’s voor het kerkbeheer. Het betreft: de geldwerving, de toekomst van de pastorie, en de plaats van het pastorale beroep. Er zijn drie plaatsbepalingen uit voortgekomen waarin de VKB zich uitspreekt. Naar onze bescheiden mening de moeite waard om kennis van te nemen.

De-beschroomdheid-voorbij-geldwerving

De-toekomst-van-de-pastorie

De-plaats-van-het-pastorale-beroep