Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 19.30 - 21.30

Webinar Jaarrekening opstellen in FRIS

Omschrijving

Het jaar 2022 ligt achter ons en dat betekent dat er een boekhoudkundig verslag moet volgen. Moet, want financiƫle verslaglegging is een vereiste vanuit wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt een verslag ook voor transparantie waarbij aan de gemeenteleden en anderen wordt getoond hoe het jaar 2022 in financiƫle zin is verlopen. De jaarrekening wordt opgemaakt in FRIS. FRIS is een platform van de landelijke kerk dat kerkrentmeesters in staat stelt om zowel jaarrekening als begroting op te maken. De afkorting FRIS staat voor financieel rapportage en informatiesysteem. Iedere gemeente in de Protestantse Kerk beschikt over FRIS. De jaarrekening over 2022 wordt bij de CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) ingeleverd voor 15 juni 2023.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.