Waar gaat dit onderwerp over?​

Kerkbalans is de gezamenlijke actie van een aantal Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke gemeenten en parochies. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Deze Actie wordt binnen de Protestantse Kerk in Nederland gecoördineerd vanuit de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (RPG), waar ook VKB Kerkrentmeesters bestuurlijk bij betrokken is. 

 

Belangrijke vragen om je als college bij dit item te stellen

  • Wanneer hebben we voor het laatst gestructureerd onze AKB geëvalueerd? Deze praatplaat kan je daarbij goed van pas komen.
  • Op welke manier(en) krijgen we de financiële toezeggingen van onze gemeenteleden binnen? Ontbreken methoden, bijvoorbeeld nieuwe digitale mogelijkheden? 
  • Hoeveel procent van onze gemeente bereiken we in positieve zin met deze Actie? 
  • Brengen we ook in kaart hoe de toezeggingen/opbrengsten zich over de jaren heen zich ontwikkeld hebben? Welke verschuivingen zien we? 
  • Op welke manier kunnen we nieuwe doelgroepen aanspreken, hoe vergroten we de respons op de Actie? 

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

De Actie Kerkbalans wordt sinds 1974 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan tienduizenden vrijwilligers op pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen. In toenemende mate maken kerken gebruik van digitale wegen (e-mail, kerkapp, LRP etc.) om deze toezegging te ontvangen. Dit scheelt richting de groep trouwe gevers vaak veel werk. Deze campagne in januari wordt landelijk ondersteund met (campagne)materialen, informatie en aandacht voor de actie in de landelijke media (radio, tv, sociale media en kranten). 

In de aanloop naar het 50 jarig bestaan (in 2024) van de Actie Kerkbalans is er in Kerkbeheer geregeld over dit thema gepubliceerd: 

 

In aflevering #5 van onze podcastserie Collectieve Wijsheid was Bert van Rijssen te gast, die jarenlang deze Actie vanuit de VKB coördineerde: #5 – De schroom voorbij.

Elk jaar doet de RPG in de periode februari-maart een uitvraag onder de leden van de VKB om te horen hoe de eerste resultaten van de Actie zijn en tevens is er ook gelegenheid voor feedback op de wijze waarop de Actie verlopen is. De resultaten publiceren we onder andere in Kerkbeheer. 

En om gestructureerd over de jaarlijkse toezeggingen in gesprek te gaan en de Actie te evalueren, ontwikkelden we Deze praatplaat.

 

Meer weten?

Er is een aparte website van Actie Kerkbalans, www.kerkbalans.nl, die naast een webshop met (communicatie)producten om te bestellen, bestaat uit materialen zoals voorbeeldbrieven, aandacht voor moeilijke doelgroepen, preekschetsen en persberichten (voor lokale krant en sociale media). Daar kun je je ook abonneren op een digitale nieuwsbrief die met een hoge frequentie in de actieperiode verschijnt. 

 

Hulp van VKB partners nodig?

Gericht(er) aan de slag met fondsenwerving, neem dan contact op met:

Laatste update: 10 juni 2024