Waar gaat dit onderwerp over?​

De bankrekening van de gemeente kan behoorlijk fluctueren. Over de spaaropties die je met het (tijdelijk) teveel aan geld kunt doen, gaat dit thema. Voor beleggen, aankopen van onroerend goed en pacht verwijzen we je naar deze thema’s.

 

Belangrijke vragen om je als college bij dit item te stellen

  • In welke zaken (fossiele brandstof, wapens, tabak etc.) wil je als kerk wel en in welke niet, dat jouw bank met jouw spaargeld investeert? Wat weet je daarover van jouw bank?
  • Welk deel van je vrij besteedbaar vermogen wil je traditioneel sparen en zo liquide houden en welk deel wil je als een deposito voor langere tijd wegzetten?
  • Als je als kerk een goed gevulde bankrekening hebt, dan mag dit ook de vraag oproepen: Als kerk zijn we geen (spaar)bank, op welke wijze kunnen we onze tegoeden inzetten voor kerk en samenleving?

 

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

De inkomsten en uitgaven van een gemeente vertonen een behoorlijk grillig verloop. Zo zijn er lasten die maandelijks voorbijkomen (personeel, vaste lasten) en tegelijk zijn er inkomsten die bijvoorbeeld rond vrijwillige geldwerving op piekmomenten binnenkomen, zoals aan het begin of juist het einde van het kalenderjaar. Of een legaat, een subsidie of een grote gift. Het is slim om het ruime tegoed op de rekening courant voor een tijd op een spaarrekening te zetten. En als je dit geld voor langere tijd niet nodig hebt, kun je het plaatsen op een depositorekening.

 

Depositogarantie

Als je een behoorlijk spaartegoed als kerk beheert, dan is het zinvol dit over meerdere banken te spreiden. De Nederlandse Depositogarantie beschermt het geld op rekeningen bij Nederlandse banken. Deze automatische bescherming is van 1 cent tot EUR 100.000 en geldt per (rechts)persoon, per bank. Mocht een bank failliet gaan, dan zorgt DNB ervoor dat u uw geld tot EUR 100.000 terugkrijgt. Bij een vermogen groter dan EUR 100.000 is het hoe dan ook zinvol om het geld over meerdere banken te verspreiden. Let wel dat het om meerdere banken gaat en niet meerdere merken van dezelfde bank. Zo vallen onder de Volksbank N.V. zowel de ASN bank als de SNS bank, dus hebben twee rekeningen bij deze bank weinig effect voor het geval de Volksbank failliet zou gaan.

 

Sparen

Bij de keuze voor een spaarrekening moet op verschillende zaken worden gelet. Tussen de diverse spaarrekeningen bij banken is vaak veel verschil, niet alleen in rente en opnamemogelijkheden maar ook in de bijzondere voorwaarden. Ook kent elke bank eigen visie op bankieren of de wijze waarop ze invulling geeft aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

 

Deposito’s

Een (spaar) deposito is een spaarrekening waarop je je spaargeld voor een afgesproken periode vast zet. In deze periode krijg je een vaste rente die niet kan worden bijgesteld door de bank. Daar tegenover staat dat je ook niet zomaar je spaargeld kunt opnemen. Omdat je geld voor langere tijd vaststaat, en daarmee niet beschikbaar is voor de missie van de kerk, wordt deze vorm door de CCBB ook gezien als een belegging en heb je voor deposito’s ook een beleggingsstatuut nodig. De richtlijn zegt hier dit over:

Het beleggingsstatuut bepaalt dat deposito’s van 1 jaar en langer, maar ten hoogste 15 jaar en liquiditeiten (deposito’s korter dan 1 jaar en direct opvraagbare tegoeden) uitsluitend geplaatst mogen worden bij Nederlandse banken met tenminste een A-rating (of vergelijkbaar) of de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Omdat deposito’s zelden of nooit voor de contractuele einddatum kunnen worden omgezet in direct opvraagbare tegoeden, verdient het aanbeveling om bij deze beleggingen de nodige aandacht te besteden aan looptijd(en) en omvang.  

 

Meer weten?

 

Hulp van VKB partners nodig?

Laatste update: 8 februari 2024